Bagaimana prosedur untuk hibah rumah atau tanah pusaka?

Masalah pewarisan harta pusaka bukan lagi perkara yang asing yang boleh mencetuskan perbalahan serta pertelingkahan dalam keluarga. Bagi mengelakkan rumah atau tanah pusaka jatuh boleh menyebabkan pertelingkahan yang lebih besar, proses hibah perlu dilakukan oleh setiap pemilik rumah atau tanah pusaka supaya waris yang sepatutnya mendapat hak yang sepatutnya. Sumber imej: Pixabay Dalam artikel ini, …

Bagaimana prosedur untuk hibah rumah atau tanah pusaka? Read More »